Loading...
ISO Dünyasına ne kadar hazırız?

ISO Dünyasına ne kadar hazırız?

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için firmalar, yapacakları bütün faaliyetlerde Uluslararası Standartlara (ISO) uygun planlar yapmalıdırlar.

PAZAR, İNSAN, KURUM, TOPLUM bağlamında yapılacak çalışmalar yönetim sistemlerinde ayrı ayrı ve bütünleşik olarak tasarlanmıştır.

Yönetim Sistemleri ISO ANNEX SK ve PUKO

Birçok yönetim sisteminde standart 10 MADDE geçerlidir ve her bir yönetim sisteminde kısaca PUKO olarak bilinen "Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem al" döngüsü çalışır. Faaliyetlerin sürdürülebilir olması, bu döngünün kesintisiz uygulamasına bağlıdır.

  • 1. Kapsam
  • 2. Atıf yapılan standartlar
  • 3. Terimler ve tanımlar.
  • 4. Organizasyonun bağlamı.
  • 5. Liderlik.
  • 6. Planlama.
  • 7. Destek.
  • 8. Operasyon.
  • 9. Performans Değerlendirme.
  • 10. İyileştirme.