Loading...

Hakkımızda

Kurumsallaşmaya verdiğini değer,
dijitalleşmeye verdiğiniz değer kadardır.

Tarihçemiz

Intranet Yazılım A.Ş. Kurumsal firmalar için Bütünleşik Yönetim Sistemleri (IMS), Sürdürülebilirlik, Çevre Sosyal ve Yasal konularında kısaca (ESG) olarak bilinen Firma skorlamasına çözüm getirmek üzere çalışmalar yapan bir firmadır.

Firma geçmişinde Intranet Bilişim Limited ŞTİ olarak bilişim alanında uzun yıllar bankacılıktan- otomasyona, araştırma faaliyetlerinden, üretime, taşımacılıktan, akaryakıt sektörüne çeşitli konularda uzmanlaşmış ve deneyim sahibi olmuş kurucuları tarafından 2008 yılında iş hayatına başlamıştır. Yapılaşmasını takiben British Petroleum olarak tanınan BP şirketi için Türkiye ve Avrupa düzeyinde bağımsız veya mevcut ERP sistemleriyle bağlantılı ve çoğu IntraNet Bilişim tarafından tasarlanmış algoritmalar üzerinde çalışan 30 civarında uygulama geliştirmiştir.

2012 yılından itibaren birikim ve çözümlerini IntraPrise adıyla bir platformda toparlamaya başlamış ve hizmetlerini yaygınlaştırmıştır. 2013 yılında 6331 sayılı İSG yasası ile birlikte İş sağlığı ve Güvenliği çalışmalarına yönlenmiş ve bu kapsamda Çalışma Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı önderliğinde özellikle Kurumsal Firmaların kendi yönetimindeki çalışmaları veya OSGB’lerden aldıkları hizmetleri kolaylaştıran Dijital Çözümler üretmeye başlamıştır. İBYS olarak bilinen ve ÇSGB tarafından veri madenciliği için gerekli bilgilerin toplanması için kurulmuş organizasyonun yapısal ve teknik olarak onayladığı İLK FİRMA olmanın gururu ve mutluluğunu yaşamak, doğru hedefte olduğumuzu bize göstermiştir.

2013 Yılında çalışmalarına başlanan ve 2018 yılında bütün dünyada açıklanan ISO45001 adıyla yayınlanan Uluslararası İş Sağlığı ve Emniyeti standartlarının belirlendiği Yönetim sistemlerine tam uyumlu bir Çözüme evrilmiştir. Bu çerçevede Türkiye’nin en büyük ve prestijli kurumlarına hizmet vermeye başlamıştır.

2017 yılında KAFEIN olarak tanınan ve şimdilerde borsaya açık faaliyet gösteren Yazılım şirketi ile birleşerek
IntraNET Yazılım AŞ statüsüne dönüşmüştür.

Aynı süreçlerde dünyada yapılan çalışmaları yakından izleyen grubumuz Birleşmiş Milletlerin 2030 yılına hayata geçirilmesini hedeflediği SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ başlıkla çalışmalarını dikkate alarak bu çerçevede Dijital çözümler getirmeye yönelmiştir.

Sürdürülebilirlik başlığı altında Kurumsal Firmaların kapsamına giren özellikle ISO9001, ISO45001 ve ISO14001 entegre sistemlerini bir araya getirerek kurum ve kuruluşlara dijital çözümler üretmeye yönelmiştir. Akademik çalışmaları değerlendirmek amacıyla YTÜ Teknopark Yerleşkesine taşınarak ARGE faaliyetlerine burada devam etmeye başlamıştır. Bu çerçevede Yurtiçi ve Uluslararası arenada faaliyet gösteren firmalar ile çalışmalarına hız katmıştır.

2024 yılı başında KAFEIN grubu ile çalışmalarını Çözüm Ortaklığı seviyesinde devam etmeye karar vermiş ve bünyesine ProkonNET olarak 2008 den beri Bilişim ve Danışmanlık konularında faaliyet gösteren kurumu dahil etmiştir.

Değişen dünyaya kurumların ayak uydurması için öne çıkan ESG (Environment, Social ve Governance) yani Çevre, Sosyal ve Yönetimsel konulardaki skorlamasını takip edecek çalışmaları kapsamına dahil etmiştir.

Teknik yapısı ve temel platform sayesinde ihtiyaç duyulan konularda hızlı geliştirmeler yapabilme kapasitesi ve uluslararası kurallara uyumu ile IntraPrise bundan böyle Bütünleşik Yönetim Sistemleri ve diğer standartları da kapsayacak şekilde INTTRAPRISE IMS adıyla ve çok dil kullanabilme özelliği ile dünyadaki kurumsal yapılar tarafında ilgi görmeye başlamıştır.

Misyonumuz

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarını BM nasıl destekliyor?

Biribiri ile bağlantılı 17 iddialı hedefin amacı Dünya'da insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözülmesidir. BM bu hedeflere 2030 yılına kadar erişilmesi için desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede bütün firmaların üzerine düşen aksiyonları alması gerekiyor.

Vizyonumuz

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için firmalar, yapacakları bütün faaliyetlerde Uluslararası Standartlara(ISO) uygun planlamalar yapmalıdırlar. PAZAR, İNSAN, KURUM, TOPLUM bağlamında yapılacak çalışmalar yönetim sistemlerinde ayrı ayrı ve bütünleşik olarak tasarlanmıştır.

Intraprise kurumsal bakış açısını daha iyi anlayabilmek için "Kavramsal" videomuzu izleneyi unutmayın.