Loading...

Intraprise Paketlerimiz

Yönetim sistemleri mutlaka bir dijital çözüm ile hayat bulur.

Paket Seç

Paket Modül ISO45001 (ISG) ISO14001 (Çevre) ISO9001 (Kalite) ISO55001 (Varlık) ISO50001 (Enerji) ISO22301 (İş Sür.) ISO27001 (Bilgi G) ISO31001 (Risk Yön.)
IntraPrise Platform İşyeri (Lokasyon)Yönetimi
IntraPrise Platform Hiyerarşi (Organizasyon) Yönetimi
IntraPrise Platform Personel (Çalışan) Yönetimi
IntraPrise Platform Görev Atama Yönetimi
IntraPrise Platform Kullanıcı Yönetimi
IntraPrise Platform Erişim (Yetki) Yönetimi
IntraPrise Platform Parametre Yönetimi
IntraPrise Platform Aksiyon Yönetimi
IntraPrise Platform Bildirim & Hatırlatma Yönetimi
IntraPrise Base Ön Yüz Yönetimi
IntraPrise Base Toplantı Yönetimi
IntraPrise Base Yıllık Faaliyet Planı
IntraPrise Base Bildirim Yönetimi
IntraPrise Base Proses ve Faaliyet Yönetimi
IntraPrise Base Faaliyet Tehlike İlişkisi
IntraPrise Base Tehlike Havuzu Yönetimi
IntraPrise Base Risk Değerlendirme
IntraPrise Base Bulgu (Uygunsuzluk) Yönetimi
IntraPrise Base Kaza (Olay) Yönetimi
IntraPrise Base Saha Gezileri ve Kontrolleri (İş Güvenliği)
IntraPrise Base KKD Zimmet Modülü
IntraPrise Base Ekipman Yerleştirme
IntraPrise Base Ekipman Periyodik Denetim
IntraPrise Base Eğitim Yönetimi (Yüzyüze)
IntraPrise Base İSG Kurul Yönetimi
IntraPrise Base Ortam Ölçümleri (İş Hijyeni)
IntraPrise Base Temel Raporlar
IntraPrise Base Acil Durum Yönetimi
IntraPrise Base Yasal Uyum
IntraPrise Advance Tedarikçi / Alt Yüklenici Yüklenici Yönetimi
IntraPrise Advance Tedarikçi / Alt Yüklenici Sözleşme Yönetimi
IntraPrise Advance Tedarikçi / Alt Yüklenici Personel Yönetimi
IntraPrise Advance Tedarikçi / Alt Yüklenici İzleme
IntraPrise Advance İş İzin Yönetimi (Tehlikeli İşler)
IntraPrise Advance Doküman Yönetimi
IntraPrise Advance Değişiklik Yönetimi (MoC)
IntraPrise Advance Standart Denetim ve Takip
IntraPrise Advance Ceza ve Ödül Yönetimi
IntraPrise Advance Güvenlik Bilgi Formu (GBF)
IntraPrise Advance Kurumsal Raporlar
IntraPrise Pro İşyeri/Bölüm Hedef Yönetimi
IntraPrise Pro Ziyaretçi Yönetimi
IntraPrise Pro İş İzni Yönetimi (Standart)
IntraPrise Pro Kilitleme Etiketleme (EKED)
IntraPrise Pro Patlamadan Korunma Dokümanı (PKD)
IntraPrise Pro Proses Güvenliği Yönetimi
IntraPrise Pro Hazop - Lopa -FMEA, FTA,ETA
IntraPrise Pro İş Sürekliliği Yönetimi (BCP)
IntraPrise Pro Proje Yönetimi ve Takip
IntraPrise Pro Proses Güvenliği Yönetimi
IntraPrise Pro Vardiya Yönetim Planı ve Takip
IntraPrise Pro İş Emniyeti Analizi (JSA)
IntraPrise Pro Güvenli Geçiş (Tehlikeli Madde Araçları)
IntraPrise Pro Sürdürülebilirlik
IntraPrise Equipment Ekipman Yönetimi
IntraPrise Equipment Ekipman Bakım Yönetimi
IntraPrise Equipment Ekipman Arıza Yönetimi
IntraPrise Equipment Malzeme ve Ürün Yönetimi
IntraPrise LMS Eğitim Yönetimi ve Takibi
IntraPrise LMS Dijital Eğitim Platformu
IntraPrise LMS Dijital İSG Mevzuat Eğitimleri Ayrıca Fiyatlandırılır
IntraPrise LMS Dijital İşbaşı Eğitim (Toolbox)
IntraPrise CheckList Firma / İşyeri/ Bayi Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList Alt Saha Performans Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList Personel/Çalışan Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList Ekipman Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList Tedarikçi/Alt Yüklenici Değerlendirme Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList İş İzni Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList Acil Durum Tatbikat Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList Davranış Odaklı Faaliyet Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList Çağrı Değerlendirme Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList Gizli Müşteri/Gözlemci Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList Tehlikeli Madde Araç Kontrol Listesi
IntraPrise CheckList Anket Yönetimi
IntraPrise Audit İç Denetim (SEVESO)
IntraPrise Audit İç Denetim (SEVESO)
IntraPrise Audit İç Denetim (Standart)
IntraPrise Audit Dış Denetim
IntraPrise Audit Çapraz Denetim
IntraPrise Audit Güvenlik Yürüyüşleri
IntraPrise Health İş Yeri Hekimi Uygulamaları
IntraPrise Health Meslek Hastalığı Takibi
IntraPrise Health Saha Gezileri ve Kontrolleri (İş Sağlığı)
IntraPrise Health İşyeri Hijyeni
IntraPrise Health Tetkik ve Taramalar
IntraPrise Health Hastane (Poliklinik) Uygulamaları
IntraPrise Health Ambulans Yönetimi
IntraPrise Health Psiko-sosyal Değerlendirme
IntraPrise Health Ergonomik Değerlendirme
IntraPrise Health Sağlık Raporları ve İstatistik
IntraPrise Enviorenment Atık Yönetimi
IntraPrise Enviorenment Sıfır Atık Uygulaması
IntraPrise Enviorenment Su Yönetimi
IntraPrise Enviorenment Sera Gazı Yönetimi
IntraPrise Enviorenment Çevre Boyut Analizi
IntraPrise HR Personel Sistemleri Yönetimi
IntraPrise HR Çalışan Performans Değerlendirme Yönetimi
IntraPrise HR Çalışan Hedef Yönetimi
IntraPrise HR Çalışan Yetkinlik Ölçümü
IntraPrise HR Çalışan İzin Yönetimi
IntraPrise HR Çalışan Maliyet Yönetimi
IntraPrise HR Çalışan İş Avansı Yönetimi
IntraPrise HR Çalışan Zimmet Yönetimi
IntraPrise HR Çalışan Ödül ve Ceza Yönetimi
IntraPrise HR Çalışan Puantaj Yönetimi
IntraPrise HR Çalışan Giriş Kartı Yönetimi
IntraPrise CRM Müşteri Yönetimi
IntraPrise CRM Müşteri Ziyaret Yönetimi
IntraPrise CRM Müşteri Teklif Yönetimi
IntraPrise CRM Müşteri Kontrat Yönetimi
IntraPrise CRM Müşteri Fatura ve Ödeme Yönetimi
IntraPrise CRM Müşteri Satış Planlama Yönetimi
IntraPrise Analyzer İş Zekası ve Karar Destek Raporlama (QlikSense)
IntraPrise Analyzer Standart Performans Raporları (WEB / KPI - Yönetim)
IntraPrise Analyzer Standart İncele Analiz Raporları (WEB / Kırılımlı)
IntraPrise Analyzer İstatistik Raporları (WEB / Grafik - Tablo)
IntraPrise Analyzer Skor Kart
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Çalışan Bildirimi (Ramak Kala)
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Çalışan Bildirimi (Tehlikeli Hareketler)
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Çalışan Bildirimi (TehlikeliDurumlar)
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Çalışan Bildirimi (Öneri ve Talep)
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Çalışan Bildirimi (Örnek Çalışma)
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Aksiyon Yönetimi
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Kontrol Listesi
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Dinamik Bulgu
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Personel Tanımlama
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Ekipman Tanimlama
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Güvenlik Bilgi Formu
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Güvensiz Davranışlar (Uzman Takibi)
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Kaza Bildirim
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Doktor Randevu Talep
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Çalışan Bildirimi (Ramak Kala)
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Vizite Talep
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Sağlık Rapor Giriş
IntraPrise Mobile (IOS/Android) İstatistik (Yönetici QS Erişim)
IntraPrise Mobile (IOS/Android) İş İzni Süreç Yönetimi
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Haberler Duyurular
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Kilitleme Etiketleme Kontrol
IntraPrise Mobile (IOS/Android) Doküman Yükleme
IntraPrise Mobile (IOS/Android) İş Başı Eğitim
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) Ziyaretçi (Eğitim, Kurallar, Kabul Onay)
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) Anket Katılımı
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) Dijital Eğitim ve Sınav
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) Görevlendirme / Takım Atamaları Kabul
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) Zimmet Kabul
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) İşe Giriş Muayene Form Onay
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) Aşı ve Müdehale Kabul
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) İş Başı Eğitim Katılım Onay
IntraPrise Mobile (eMail / SMS) Eğitim Katılım Onay
IntraPrise CardM Lokasyon Kartı
IntraPrise CardM Tedarikçi / Alt Yüklenici Kartı
IntraPrise CardM Müşteri Kartı
IntraPrise CardM Personel Kartı
IntraPrise CardM Ekipman Kartı
IntraPrise CardM Uygunsuzluk (Bulgu) Kartı
IntraPrise CardM İş İzni Kartı

Tüm paketlerimizde modül esnekliği sağlayabilmekteyiz.

Müşterilerimiz

Dijitalleşme yolunda birlikte yürüyerek dünyaya değer katıyoruz.